TIPS#400: Tạo thư viện Textures miễn phí chất lượng cao với AI cùng Withpoly.com

Xin chào các bạn,

Một công cụ tạo textures mới có tên WithPoly đã được giới thiệu rông rãi tới cộng đồng thiết kế. Bằng  viẹc sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để tạo kết cấu với chất lượng hình ảnh lên tới 8K và có thể xếp liền mạch (seamless) với bản đồ PBR lên đến 32 bit chỉ trong vài giây. WithPoly cho phép người dùng tạo textures có thể tùy chỉnh cho bất kỳ thể loại nào thông qua việc sử dụng lời mô tả yêu cầu đơn giản ở định dạng văn bản hoặc hình ảnh.

Trang web này cũng cung cấp quyền truy cập vào hàng nghìn kết cấu có sẵn do AI đã tạo ra từ trước để tải xuống sử dụng miễn phí. Các tính năng của WithPoly bao gồm khả năng chọn từ độ phân giải 1K, 2K, 4K hoặc 8K và bản đồ PBR 32 bit cho Color, Normal Map, Displacement, AO, Bump và Metalness. Tìm hiểu thêm trang Withpoly tại đây:

Go to Withpoly

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.