TIPS#28: Hướng dẫn khám phá Giao diện người dùng Corona Renderer trực tuyến (có chú giải công cụ)

0

Bạn có biết rằng bạn có thể khám phá Giao diện người dùng Corona Renderer trực tuyến (có chú giải chức năng công cụ) không?

Bạn có thể xem bằng nhiều thứ tiếng để hiểu rõ hơn các thông số trong bảng setting của Corona Renderer.
Chỉ cần truy cập ở đây: https://corona-renderer.com/doc/

Xem thêm các thủ thuật khác…

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.