TIPS#34: Hướng dẫn sửa lỗi mất VrayPhysicalCamera trong 3dsMax 2016

0

Chào mọi người,

Với các phiên bản gần đây của trình render V-Ray (3.xx và V-Ray Next) và 3ds Max (hiện tại là 2016), VRayPhysicalCamera bị ẩn đi và không thể chọn thông qua các lệnh UI Camera tiêu chuẩn. Điều này chủ yếu là do ChaosGroup đã làm VRayPhysicalCamera tương thích với Máy ảnh vật lý 3ds Max mặc định ( Physical Camera ) để hiển thị cảnh render với V-Ray nên việc dùng camera này không còn cần thiết nữa. Tuy vậy nếu các bạn vẫn muốn sử dụng VrayPhysicalCamera thì vẫn có cách để làm hiện nó ra trong 3dsMax.

Trong video này, chúng ta sẽ biết 2 cách để tạo VRayPhysicalCamera trong các phiên bản 3ds Max mới sau này:

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.