TIPS#39: Hướng dẫn cách di chuyển cửa sổ bị mất, ở ngoài màn hình trở lại màn hình của bạn

0

Khi bạn dùng 2 màn hình để làm việc với 3dsMax, thường thì các bảng setting hay vật liệu được để riêng sang 1 màn và màn còn lại dành cho không gian làm việc dựng hình với scene.
Nếu không may 1 màn hình nơi chứa các tab setting bị hỏng hoặc bị tháo đi chỗ khác. Vấn đề phát sinh là làm sao kéo được các tab này về màn còn lại để làm việc?

Bạn nào gặp phải vấn đề này thì dưới đây là cách giải quyết 

Goodluck!!!

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.