TIPS#40: Hướng dẫn render riêng đối tượng được chọn trong Vray

0

Vray có chức năng rất hay là có thể chọn chỉ render riêng đối tượng được chọn trong scene. Áp dụng trong các trường hợp thay đổi về vật liệu của đối tượng, hoặc để test nhanh riêng đối tượng nào đó mà không cần mất thời gian render lại cả khung cảnh.

Chi tiết hướng dẫn các bạn xem ở video dưới đây:

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.