TIPS#89: Hướng dẫn tạo phào chỉ cong theo đường dẫn bằng cách sử dụng Path Deform trong 3dsMax

0

Hướng dẫn nhỏ trong video dưới đây sẽ giúp các bạn tạo phào chỉ cong theo đường dẫn bằng cách sử dụng Path Deform trong 3dsMax.

Ứng dụng cho lệnh này sẽ rất hữu ích với bạn nào hay làm các công trình thiết kế mang nội dung cổ điển hay tân cổ điển mà sử dụng nhiều phào chỉ để trang trí.

 

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.