TIPS#47: Hướng dẫn mở khóa thông số chỉnh Exposure trong Corona VFB

0

Đôi khi sử dụng Physical Camera để render trong Corona, bạn gặp tình huống bị khóa mất thông số chỉnh Exposure trong Corona VFB. Tips nhỏ dưới đây sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng.

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.