TIPS#51: Tổng hợp thủ thuật với Corona Renderer

0

1. Hướng dẫn sử dụng Distributed Rendering trong Corona Renderer 00:06

2. Hướng dẫn sử dụng CoronaRaySwitchMtl 01:11

3. Hướng dẫn render Whitecard trong Corona Renderer 03:46

4. Hướng dẫn quản lý Corona Proxies với Corona Proxy Lister 04:53

5. Hướng dẫn tạo vũng nước trên bề mặt với Corona Displacement Mod 06:12

6. Hướng dẫn sử dụng Corona RoundEdges 09:27

7. Hướng dẫn tạo ảnh panarama 360 với Corona Renderer 11:04

8. Hướng dẫn tạo vật liệu nước bể bơi với Corona Renderer 13:10

9. Hướng dẫn sử dụng Corona Color Picker 15:22

Bạn đã xem thủ thuật này chưa?
Bình luận

Địa chỉ email của bạn được bảo mật tuyệt đối.